ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของตำบลบางระกำ
dot
bulletประวัติตำบลบางระกำ
bulletหมู่บ้าน
bulletวัด
bulletสินค้า OTOP
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletประเพณี
bulletปราชญ์ชาวบ้าน
dot
ข้อมูล อบต.บางระกำ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
bulletแผนการดำเนินงานปี 2556
bulletแผนพัฒนาสามปี (2556 -2558)
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2557 - 2561)
bulletแผนพนักงานจ้าง 4 ปี (2556 -2559)
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
bulletปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
bulletรายรับ - รายจ่าย 2556
bullet666
dot
เว็บลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
bulletจังหวัดอ่างทอง
bulletศูนย์รวม อบต.
dot
Newsletter

dot


หนังสือราชการ
ระบบสานสนเทศจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
อีแพรน ข้อมูล แผน กรมส่งเสริม
จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา รัยสมัครงาน
กูลเกิ้ล


ประวัติตำบลบางระกำ

ข้อมูลทั่วไปตำบลบางระกำ

ตำบลบางระกำเป็น 1 ใน 15 ตำบลของอำเภอโพธิ์ทองจากคำบอกเล่าต่อกันมาว่าเดิมตำบลบางระกำยังไม่เป็นตำบลการปกครองรวมอยู่กับตำบลบางเจ้าฉ่า และพื้นที่ตำบลนี้ในสมัยก่อนมีแม่น้ำและลำคลองเล็กๆติดต่อกับอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไหลผ่านพื้นที่ชุ่มชื้น จึงทำให้ต้นไม้งอกงามเป็นจำนวนมาก ต่อมาตำบลบางเจ้าฉ่า ได้มีจำนวนประชากรมากขึ้น จึงทำให้การปกครองยาก จึงได้มีการขอขยายแนวตั้งตำบลใหม่ และใช้ชื่อต้นระกำ ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก เป็นชื่อตำบล "บางระกำ" มาจนถึงปัจจุบันตำบลบางระกำ เป็นหนึ่งใน 15 ตำบล ของอำเภอโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย ฟากตะวันออก ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 4515 ไร่ ลักษณะการตั้งบ้านเรือน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยตลอดตำบล

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง และจ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ไชโย ต.ราชสถิตย์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.องครักษ์ ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองCopyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
ที่อยู่ :  หมู่ที่ 3 ตำบล :  บางระกำ อำเภอ : โพธิ์ทอง
จังหวัด :อ่างทอง     รหัสไปรษณีย์ : 14120
เบอร์โทร :  035-861840   เว็บไซต์ : www.bangrakum.com