ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของตำบลบางระกำ
dot
bulletประวัติตำบลบางระกำ
bulletหมู่บ้าน
bulletวัด
bulletสินค้า OTOP
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletประเพณี
bulletปราชญ์ชาวบ้าน
dot
ข้อมูล อบต.บางระกำ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
bulletแผนการดำเนินงานปี 2556
bulletแผนพัฒนาสามปี (2556 -2558)
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2557 - 2561)
bulletแผนพนักงานจ้าง 4 ปี (2556 -2559)
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
bulletปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
bulletรายรับ - รายจ่าย 2556
bullet666
dot
เว็บลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
bulletจังหวัดอ่างทอง
bulletศูนย์รวม อบต.
dot
Newsletter

dot


หนังสือราชการ
ระบบสานสนเทศจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
อีแพรน ข้อมูล แผน กรมส่งเสริม
จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา รัยสมัครงาน
กูลเกิ้ล


การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
โรคเบาหวาน เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ อันเป็นผลมาจากความบกพร่อง ของการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน หรือประสิทธิภาพลดลงจากภาวะดื้อ ต่ออินซูลิน หรือทั้ง ทั้งสองอย่างร่วมกัน ผู้ป่วยเบาหวานควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจาก

เพื่อตรวจระดับน้ำตาลและปรับขนาดของยา การที่ผู้ป่วยรับประทานยาขนาดเดียวกันอยู่ตลอดเวลาอาจจะไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้สม่ำเสมอได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของอาหาร และความ ก้าวหน้าของโรค)
ตรวจหาอาการแทรกซ้อนแต่เนิ่น ๆ เช่น เส้นประสาท เสื่อมจากเบาหวาน (Diabetic Neuropathy), จอประสาทตาเสื่อม (Retinopathy) ช่วยให้คุณทราบถึงโรคแทรกซ้อนโดยเร็วเพื่อที่คุณจะได้
แก้ไขปัญหาและรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

 HbA1 c (ฮีโมโกบิน เอ-วัน-ซี)
เป็นค่าปริมาณน้ำตาลที่จับรวมกับโปรตีนในเม็ดเลือดแดง
มีบทบาทสำคัญในการติดตามการควบคุมโรคเบาหวาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งตามปกติเรามักใช้
ค่าของน้ำตาลในเลือดเป็นพื้นฐาน ในการติดตาม ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แต่เนื่องจากค่าของน้ำตาลในเลือด
เป็นค่า ที่ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้องที่สุดในการแปลผลว่า การควบคุมโรคเบาหวานดีหรือไม่เนื่องจากเป็นค่าที่เรา
ตรวจวัด เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นแต่สำหรับ
ฮีโมโกลบิน เอ-วัน-ซี เป็นค่าที่บ่งถึงระดับน้ำตาลในเลือด โดยเฉลี่ยของช่วงระยะเวลา 8-12 สัปดาห์ ก่อนการ
ตรวจวัด ดังนั้นจึงเป็นวิธีการตรวจเลือดที่ใช้ใน
การติดตามการรักษาโรคเบาหวานได้ดีกว่าการใช้ค่า
ของน้ำตาลในเลือดเพียงอย่างเดียว
   ทุก 3-6 เดือน   มีค่าการตรวจ
น้อยกว่า หรือ
เท่ากับ 7%
  LDL-c (Low density lipoprotein cholesterol)

เป็นค่าของไขมันที่ไม่ดี หากค่าของ LDL-c มีค่าสูง นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่เกิดกล้ามเนื้อหัวใจ หรือเนื้อสมองขาดเลือดไปเลี้ยงจาก เกิดการอุดตัน
ของไขมันในเส้นเลือด ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยง
อวัยวะ ส่วนที่มีเส้นเลือด อุดตันได้   อย่างน้อยทุก
1 ปี   มีค่าการตรวจ
น้อยกว่า 100 mg2dl
  HDL (High density lipoprotein cholesterol)
เป็นค่าของไขมันความหนาแน่นสูง หากมีค่าสูงก็จะช่วย
ให้ลดความเสี่ยงต่อการอุดตันของ เส้นเลือด
 
   อย่างน้อยทุก
1 ปี   มีค่าการตรวจ
มากกว่า 40mg/dl
  Urinary microlbuminuria
เป็นการตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ เพื่อดูว่ามีภาวะไตเสื่อมจากโรคเบาหวานหรือไม่
   อย่างน้อยทุก
1 ปี   มีค่าการตรวจ
น้อยกว่า 200 mg/dl
(Negative)
  Cr (creatinine)
เป็นการตรวจดูการทำหน้าที่ของไไต หากค่า Cr
สูงกว่าปกติ แสดงว่าหน้าที่ของไตในการกำจัดของเสีย
จากร่างกายได้ไม่ดี
   อย่างน้อยทุก
1 ปี   มีค่าการตรวจ
น้อยกว่า 1.5 mg.%
  EKG
เป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อหาความผิดปกติของหัวใจในเบื้องต้น   อย่างน้อยต้องตรวจ 1 ครั้ง เมื่อพบว่าเป็นโรคเบาหวานเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าหัวใจในครั้งต่อไป   ผลการตรวจปกติ
  Dilated eye examination

เป็นการตรวจตาโดยการขยายรูม่านตาเพื่อตรวจดูจอ
ประสาทตา ซึ่งช่วยให้ทำการวินิจฉัยโรคเบาหวานขึ้นตา
ได้อย่างแม่นยำ   อย่างน้อยทุก 1 ปี   ผลการตรวจปกติ
  BP (Blood Pressure)
เป็นการตรวจวัดความดันโลหิตที่สามารถบอกอย่าง
เบื้องต้นได้ว่า การทำงานของระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่
 
   อย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือบ่อยกว่านั้นตามความจำเป็น   มีค่าความดัน
โลหิตน้อยกว่า
130/85 ยกเว้น
ตรวจพบว่ามีโปรตีน
ในปัสสาวะ ต้องมีค่า
ความดันโลหิต
น้อยกว่า 120/75
  Foot examination
เป็นการตรวจอวัยวะส่วนปลาย (เท้า) ที่มีโอกาส
เกิดภาวะเลือดไปเลี้ยงน้อยร่วมกับการเกิด
ปลายประสาทอักเสบ ทำให้สูญเสียการรับความรู้สึก
จากเพียงแค่รอยแผลเล็กๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว
และไม่รู้สึกเจ็บกลายเป็นแผลติดเชื้อลุกลาม
จนอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด   อย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือน้อยกว่านั้นตามความจำเป็น   ของสีผิวที่ปลายเท้า ตรวจไม่พบอาการชา
ที่ปลายเท้า และการ
รับความรู้สึกปกติ


ในการรักษาเบาหวานเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ลดอาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ระดับน้ำตาลสูง ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ลด และชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ให้ใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด สามารถลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน เรื้อรังทางตา ไต ระบบประสาทส่วนปลาย และยังลดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด นอกจากการ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว ควรให้การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ต่อโรคแทรกซ้อนทางหลอดเลือด  ด้วย เช่น ความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือด ลดน้ำหนัก และงดสูบบุหรี่

การประเมินผลการรักษาเบาหวานมีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้ผู้ป่วยทราบสถานะการควบคุม เบาหวานของตนเอ
ข่าวสารทั่วไป

โครงการธงไตรรงค์” ปลุกชาตินิยม ปั่นกระแสปรองดอง
การป้องกันอัคคีภัย
สิทธิของคนพิการ
อ่างทอง – งานวันวิสาขบูชา ที่พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง
อ่างทองเป็นห่วงวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๓ article
จังหวัดอ่างทองแจ้งเตือนภัยพายุฤดูร้อน article
เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า article
ประชาคมอาเซี่ยนคืออะไร
เคล็ดไม่ลับ การจัดการขยะในบ้าน
ภาวะโลกร้อน
วิธีการดับไฟป่า
ตรวจสอบราคาสินค้าเกษตร
อาชีพอิสระกับการทำการบูร
การทำดอกไม้จันทร์
การใช้ยาอย่างถูกวิธี
สุขภาพแม่และเด็ก
การวางแผนครอบครัว
การปฐมพยาบาล(คนเป็นลม)
สธ.เตือนประชาชนระวังภัย “ด้วงก้นกระดก” พิษทำให้ผิวหนังอักเสบCopyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
ที่อยู่ :  หมู่ที่ 3 ตำบล :  บางระกำ อำเภอ : โพธิ์ทอง
จังหวัด :อ่างทอง     รหัสไปรษณีย์ : 14120
เบอร์โทร :  035-861840   เว็บไซต์ : www.bangrakum.com